Chính sách trả hàng

Do tính chất kỹ thuật số của sản phẩm của chúng tôi, không thể trả lại hàng và do đó chúng tôi không hoàn lại tiền. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm của chúng tôi trước khi bạn mua hàng để đảm bảo nó sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Cảm ơn bạn cho sự hiểu biết của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ bên dưới.

Máy ép cực, LLC
attn: Phòng Pháp chế
2035 Sunset Lake Rd Ste B-2
Newark, DE 19702
Hoa Kỳ

Email: [email protected]

viTiếng Việt