Loại sàn và trần nào được yêu cầu?

Cột nhà tiêu chuẩn kết nối với cả trần nhà và sàn nhà, sử dụng hệ thống dựa trên lực căng (tức là cột điện có thể tháo rời) hoặc thông qua hệ thống lắp cố định. Theo đó, bạn sẽ cần cả sàn đặc và trần đặc, hoặc trần với dầm vững chắc.

Đối với sàn, bạn nên sử dụng bề mặt nhẵn, không dính và không trơn. Sàn gỗ thường tối ưu. Thảm trải sàn cứng có thể hoạt động, nhưng không thích hợp lý tưởng cho các lượt (ví dụ: pirouettes), thao tác đứng và di chuyển cơ sở. Bê tông hoặc lát gạch chắc chắn thường có thể làm được, nhưng hãy lưu ý đến bất kỳ vết nứt hoặc đường gờ nào.

Cần có trần vững chắc, cho dù làm bằng bê tông, kim loại hay gỗ. Dầm trần cũng có thể hoạt động, nhưng trong trường hợp đó, bạn có thể sẽ cần sử dụng hệ thống lắp cố định và nên tham khảo các khuyến nghị của nhà sản xuất cột của bạn về vật cố định thích hợp.

viTiếng Việt