Danh mục khóa học

Cực học tập hoạt động tốt nhất với cách tiếp cận có hệ thống. Chúng tôi đã thiết kế một lộ trình hai năm - Chương trình giảng dạy cốt lõi của PPU - như một sự chuẩn bị toàn diện cho các khóa học nâng cao sắp tới của chúng tôi. Nó bao gồm 12 khóa học được chia thành 3 loại:

  • Nguyên tắc = các khóa học điều hòa thể chất không sử dụng cột
  • Essentials = kỹ năng cực cơ bản cho trình độ Sơ cấp và Trung cấp
  • thành tựu cao nhất = khóa học cuối cùng trong Chương trình giảng dạy cốt lõi

Nguyên tắc

Các khóa học Nguyên tắc không sử dụng cực. Chúng là sự điều hòa thể chất cho các khả năng chính cần thiết ở Cực: sức mạnh, sự cân bằng / phối hợp và sự linh hoạt. Chúng có thể được thực hiện theo bất kỳ thứ tự nào, cùng với hoặc trước các khóa học Essentials.

Chức năng đào tạo toàn thân mà không cần thiết bị. Chứa ba chương trình 6 tuần khác nhau với độ khó tăng dần, vì vậy nó có thể tùy chỉnh theo cấp độ hiện tại và mục tiêu thể chất của bạn. Được huấn luyện bởi nhà vô địch thế giới năm lần Rafaela Montanaro.

Tiểu học nhào lộn vì cực. Dạy nhiều kỹ thuật nhào lộn như một công cụ để phát triển khả năng giữ thăng bằng và phối hợp trong khi lộn ngược. Đảo ngược mà không có cực, như nó đã được. Được huấn luyện bởi vận động viên nhào lộn người Siberia và vận động viên cột sào Mari Simak.

Nguyên tắc linh hoạt

Sắp có.

Essentials

Bộ sưu tập Essentials cung cấp nền tảng toàn diện về các kỹ năng cực Sơ cấp và Trung cấp.

Khóa học cực tĩnh đầu tiên của bạn. Bắt đầu từ đầu tuyệt đối, bạn sẽ học các nguyên tắc cơ bản của cực tĩnh với sự chú ý cẩn thận đến kỹ thuật thích hợp. Được dạy bởi nghệ sĩ múa cột Cirque du Soleil Tara Meyer. (Trước đây được gọi là Essentials №1.)

Hiện có sẵn để đặt hàng trước.

Phương pháp tiếp cận từng bước, dần dần để học cách lộn ngược dòng một cách an toàn và thoải mái trên cột tĩnh. Cũng bao gồm các vòng quay tĩnh và tháo lắp. Được huấn luyện bởi nhà vô địch thế giới năm lần Rafaela Montanaro.

Giới thiệu động

Sắp có.

Essentials №5 - №8

Sắp có.

thành tựu cao nhất

Khóa học cuối cùng trong chương trình học chính. Sau khi hoàn thành thành công, bạn sẽ được chuẩn bị cho các khóa học nâng cao sắp tới của chúng tôi.

Tập trung vào các thủ thuật cực cốt lõi rất quan trọng để tiến tới cấp độ nâng cao. Sử dụng các bài học kéo dài 90 phút bắt đầu với các thói quen điều hòa sức mạnh và sự linh hoạt, sau đó là các buổi tập luyện toàn diện. Được huấn luyện bởi nhà vô địch thế giới năm lần Rafaela Montanaro.

viTiếng Việt