چه نوع کف و سقف مورد نیاز است؟

تیرهای استاندارد خانه با استفاده از سیستم های مبتنی بر تنش (یعنی تیرهای متحرک) یا از طریق نصب دائمی به سقف و کف متصل می شوند. بر این اساس، به یک کف جامد و یک سقف جامد یا سقف با تیرهای جامد نیاز خواهید داشت.

برای کف سازی سطح صافی که نه چسبنده و نه لیز باشد توصیه می شود. کفپوش های چوبی اغلب بهینه هستند. فرش روی کفپوش جامد می تواند کار کند، اما برای چرخش (مثلاً پیروئت)، مانورهای ایستاده، و حرکت پایه مناسب نیست. کاشی کاری بتنی یا سفت اغلب قابل اجرا است، اما مراقب هر گونه ترک یا برآمدگی باشید.

سقف جامد مورد نیاز است، خواه از بتون، فلز یا چوب باشد. تیرهای سقفی نیز می توانند کار کنند، اما در این صورت احتمالاً باید از نصب دائمی استفاده کنید و باید با توصیه های سازنده قطب خود در مورد اتصالات مناسب مشورت کنید.

fa_IRفارسی